microphone 咪高峰

Neumann M 149 Tube M149 Tube

microphone 咪高峰

Neumann M 149 Tube microphone

microphone 咪高峰

Neumann U 89 i (U89i)

microphone 咪高峰

Neumann U89i

Shure 現場表演咪高峰

Shure Beta 57A動圈樂器話筒

Shure 人聲有線咪 (現場表演)

Shure Beta 58A人聲話筒

Shure 人聲有線咪 (現場表演)

Shure Beta 87A人聲話筒


每月優惠  及  清貨區